سبد خرید ()
سبد خرید خالی است.
Inner Banner

راه اندازی بیلر مدل RSA86

راه اندازی بیلر مدل RSA86

آچارکشی

آچارکشی

آموزش تنظیمات تراکم، وزن و طول بسته ها

آموزش تنظیمات تراکم، وزن و طول بسته ها

بازدید تایم دستگاه بیلر مدل RSA86

بازدید تایم دستگاه بیلر مدل RSA86

بازدید تنظیمات خورشیدی و شماره انداز

بازدید تنظیمات خورشیدی و شماره انداز

بازدید و تست گره زن چپ و راست

بازدید و تست گره زن چپ و راست

تایمینگ بیلر مدل RSA86

تایمینگ بیلر مدل RSA86

اطمینان از محکم بودن و ریگلاژ زنجیرها

اطمینان از محکم بودن و ریگلاژ زنجیرها

سرعت حرکت و دور موتور تراکتور

سرعت حرکت و دور موتور تراکتور

نحوه کار با پیکاپ و پایه چرخ

نحوه کار با پیکاپ و پایه چرخ

نخ کردن سوزن ها

نخ کردن سوزن ها

نکات مهم سرویس و نگهداری بیلر

نکات مهم سرویس و نگهداری بیلر