سبد خرید ()
سبد خرید خالی است.
Inner Banner

راه اندازی بیلر مدل RSA-SB96

راه اندازی بیلر مدل RSA-SB96

اطمینان از محکم بودن پیچ ها و اتصالات

اطمینان از محکم بودن پیچ ها و اتصالات

اطمینان از محکم بودن و ریگلاژ زنجیرها

اطمینان از محکم بودن و ریگلاژ زنجیرها

اطمینان هنگام سرویس

اطمینان هنگام سرویس

آموزش تنظیمات تراکم، وزن و طول بسته

آموزش تنظیمات تراکم، وزن و طول بسته

آموزش نحوه کار با پیکاپ و پایه چرخ ها

آموزش نحوه کار با پیکاپ و پایه چرخ ها

بازدید تنظیمات خورشیدی و شماره انداز

بازدید تنظیمات خورشیدی و شماره انداز

بازدید و تست گره زن چپ و راست

بازدید و تست گره زن چپ و راست

بررسی تایم های دستگاه

بررسی تایم های دستگاه

روش نخ کردن سوزن ها

روش نخ کردن سوزن ها

سرعت حرکت و دور موتور تراکتور

سرعت حرکت و دور موتور تراکتور

موارد ایمنی

موارد ایمنی

نحوه اتصال دستگاه به تراکتور

نحوه اتصال دستگاه به تراکتور

نکات مهم سرویس و نگهداری بیلر

نکات مهم سرویس و نگهداری بیلر