قطعات بیلر

باسلام و احترام خدمت مشتریان و بازدیدکنندگان محترم وب سایت شرکت رامش صنعت اراک

در این بخش کلیه قطعات دستگاه بیلر با کد فنی و نام آورده شده تا درصورت نیاز شما مشتری گرامی، با استفاده از نام و کد فنی آن یا عکس، آنرا از واحد فروشگاه تهیه فرمایید.

همچنین جهت اطلاع از قیمت قطعات، از طریق پشتیبانی آنلاین یا تماس با شرکت اقدام فرمایید.

086-34131800-2

 

نام قطعه: اکسل

شماره فنی: 101A

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: بدنه توپی چرخ بزرگ

شماره فنی: 101C

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: رابط اکسل

شماره فنی: 101B

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: رابط اکسل و رابط تقویتی

شماره فنی: 1010100

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شفت توپی چرخ کوچک

شماره فنی: 1010400

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: واشر رابط اکسل

شماره فنی: 1010300

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: پین جک

شماره فنی: 1020400

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: جک بیلر

شماره فنی: 102

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شاسی بیلر

شماره فنی: 103A

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: بوش نبشی راهنمای کفشک

شماره فنی: 1032100

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: تسمه راهنمای 12 سوراخ

شماره فنی: 1030700

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: تسمه راهنمای 6 سوراخ

شماره فنی: 1030300

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: تسمه راهنمای 7 سوراخ

شماره فنی: 1030800

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: تسمه راهنمای 8 سوراخ

شماره فنی: 1030600

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: تسمه زیر راهنما

شماره فنی: 1030900

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: تیغه شاسی

شماره فنی: 1031600

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: چپقی

شماره فنی: 1031800

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: راهنمای زیر در پوش بالا دو پخ

شماره فنی: 1031000

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: راهنمای زیر در پوش بالا تک پخ

شماره فنی: 1031300

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شیم تیغه ثابت

شماره فنی: 1031700

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شیم راهنمای زیر درپوش بالا

شماره فنی: 1031100

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شیم زیر تسمه ناودانی کوچک

شماره فنی: 1032200

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شیم زیر درپوش

شماره فنی: 1031400

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شیم کمکی درپوش

شماره فنی: 1031500

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: شیم کمکی زیر شیار درپوش

شماره فنی: 1031200

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: صفحه تراکم جانبی

شماره فنی: 1032000

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: صفحه تمیزکننده شاسی

شماره فنی: 1030200

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: صفحه تنظیم نبشی راهنمای کفشک

شماره فنی: 1030400

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: نبشی راهنمای کفشک

شماره فنی: 1030500

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: نبشی راهنمای پیستون

شماره فنی: 1030100

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: قاب علوفه الحاقی

شماره فنی: 1040400

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: قاب علوفه چپ

شماره فنی: 1040200

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: قاب علوفه راست

شماره فنی: 1040500

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: قاب علوفه گره زن

شماره فنی: 1040300

تعداد در دستگاه: 1

___________________________________________________________________

نام قطعه: لاستیک دور چشمی

شماره فنی: 1040100

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: بازوی چنگک

شماره فنی: 104A05

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: پایه چنگک

شماره فنی: 104A02

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: چنگک

شماره فنی: 104A01

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: صفحه یاتاقان پلاستیکی چنگک

شماره فنی: 104A0700

تعداد در دستگاه: 4

___________________________________________________________________

نام قطعه: فنر چنگک

شماره فنی: 104A0504

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: میل لنگ چنگک

شماره فنی: 104A06

تعداد در دستگاه: 2

___________________________________________________________________

نام قطعه: یاتاقان پلاستیکی

شماره فنی: 104A0800

تعداد در دستگاه: 8